black-board.png

Obiective ale proiectului

 • Reorientarea copiilor către activităţi intelectuale:
 1. prin stimularea curiozităţii şi dezvoltarea interesului elevilor pentru ştiinţe şi tehnologie;
 2. prin antrenarea şi stimularea elevilor spre studiul şi aplicarea matematicii pentru rezolvarea unor probleme din viaţa de zi cu zi, urmărind în acelaşi timp apariţia şi dezvoltarea inventivităţii, a adaptabiliţii, a capacităţii de comunicare (utilizând limbajul matematic) şi de explorare/investigare în diferite situaţii din cotidian.
 • Motivarea interesului copiilor pentru şcoala, în general şi pentru disciplinele exacte, în mod special;
 • Sensibilizarea tinerilor faţă de principalele subiecte de interes general, care necesită, în vederea rezolvării lor, atât un efort susţinut şi oerent de studiu, cât şi calităţi speciale precum: capacitatea de lucru în echipe interdisciplinare, naţionale şi/sau internaţionale, vizând în acelaşi timp atât elevii cât şi profesorii.

 

Obiective specifice ale proiectului:

 1. Recâştigarea prestigiului instituţiei şcolare, îmbunătăţirea imaginii profesorului, precum şi redefinirea relaţiei profesor – elev în contextul unui  învăţământ modern, specific societăţii actuale;
 2. Evidenţierea multivalentă a rolului ştiinţei şi tehnologiei în dezvoltarea umanităţii;
 3. Formarea abilităţilor de a utiliza computerul pentru redactarea de texte, procesarea de imagini, realizarea de prezentări, postere, pagini web, precum şi pentru achiziţia, prelucrarea primară şi interpretarea datelor obţinute prin experiment;
 4. Descoperirea şi utilizarea metodelor didactice moderne de învăţare specifice ştiinţelor, precum şi pentru integrarea lor interdisciplinară;
 5. Dezvoltarea de experimente şi soft-uri educaţionale menite să faciliteze predarea şi invatarea;
 6. Stimularea integrării noilor tehnologii IT în procesul instructiv-educativ, punandu-se foarte mare accent pe interdiciplinaritatea temelor alese pentru elevi;
 7. Dezvoltarea proiectelor în echipă (cadru didactic de specialitate, informatician, elevi);
 8. Colectarea şi împărtaşirea experienţei dobândite în cadrul altor proiecte educaţionale din toate judeţele participante, prin realizarea unor activităţi instructiv - educative, altele decât cele informatice, în scopul unei mai bune comunicări între parteneri;
 9. Dezvoltarea de ghiduri metodologice pentru profesori;
 10. Formarea şi dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi şi cadrele didactice, relaţii care vor fi menţinute şi după încheierea implementării proiectului;
 11. Crearea unei retelei internaţionale între profesorii interesati de proiectul MEX (Math Experience), care ar putea creea noi reţele locale si/ sau naţionale si internaţionale;
 12. Creearea unui forum de discuţii pentru împărtăşirea experienţei participanţilor: elevi, profesori, părinţi, comunitatea locală şi popularizarea copiilor talentaţi şi a centrelor de pregătire cu deosebite rezultate prin intermediul mass mediei, în vederea organizării de către structurile guvernamentale, asociaţiile nonguvernamentale, agenţii economici interesaţi şi a comunităţii locale a unor programe speciale de pregătire pentru ridicarea nivelului performanţelor acestora (tabere de pregătire, concursuri locale, naţionale şi internaţionale);
 13. Evaluarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a elevilor în vederea demarării de proiecte viitoare care să le asigure o pregătire corespunzătoare nivelului de performanţă atins în urma participării la proiect.

Prof. Gabriela Lupu
Director proiect

Citate Celebre

Mecanica este paradisul ştiinţelor matematice, deoarece prin ea se ajunge la fructele matematicii.

~ Leonardo da Vinci

Sponsori

Parerea ta conteaza!

Cum apreciati Simpozionul "Math Experience" 2015?

Interesant si motivant - 100%
Interesant - 0%
Nemotivant - 0%

Total voturi: 18
Votul pentru acest sondaj s-a incheiat pe: 08 Mar 2015 - 00:00

Numar vizitatori

AstaziAstazi42
TotalTotal775832